Andra teman

2021 är temat anti-korruption men alla teman är välkomna och hållbarhet är ju något som famnar brett kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Så känn er fria och inspirerade att arrangera det som just ni brinner för, eller kanske redan har på agendan?