Samverkanspartners

Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad, Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, Studiefrämjandet Fyrbodal, Studiefrämjandet Skaraborg, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Svenska Mässan, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, GreenhackGBG Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Förvaltningen för kulturutveckling (VGR), Sotenäs kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun och Mölndals stad.

Hållbarhetsfestivalen finansieras även av Västra Götalandsregionen