Bakgrund

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en utveckling av konceptet ”Framtidsvecka” något som funnits runt om i Sverige sedan 2010 med syftet att öka samverkan och lyfta lokala aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågorna. Detta bygger på att olika samhällsaktörer på en ort under en tidsperiod bjuds in att ordna arrangemang om viktiga framtidsfrågor kopplat till omställningen till ett hållbart samhälle.

Festivalen är en möjlighet att lyfta goda exempel, nå ut bredare, visa hur mycket som faktiskt görs och inspirera till vidare handling om att göra ännu mera och ännu fortare!

Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad har sedan 2014 arrangerat Framtidsveckan i Göteborg. Detta för att skapa en positiv energi kring omställningen till ett hållbart samhälle genom att lyfta hållbarhetsutmaningarnas lösningar och de aktörer som jobbar med dessa lösningar. Genom åren har antalet deltagande medarrangörer varierat mellan 25 och 50 och varit från alla samhällssektorer.

Hösten 2018 inleddes dialogen kring behovet och möjligheten att skapa en samarbetsplattform för ett större hållbarhetsarrangemang i Västra Götaland. Detta utifrån analysen att många aktörer gör mindre arrangemang men att dessa enskilt inte når igenom bruset för att dra en större publik. Om vi däremot jobbar tillsammans skulle vi kunna skapa något större, och använda det som ett kraftfullt verktyg för att driva på och manifestera omställningen i vår region. I oktober 2018 bildades en arbetsgrupp som under 2019, 2020 och 2021 bestått av Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad, Svenska mässan, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Fastighetskontoret Göteborg stad, Konsument- och Medborgaservice (via GreenhackGBG) Göteborg Stad samt Förvaltningen för kulturutveckling (VGR) och . Gruppen har fortsatt att förarbeta en plattform för att samverka brett kring ett större återkommande hållbarhetsarrangemang i Västra Götaland.

Genom att skapa en plattform för en hållbarhetsvecka för hela Västra Götaland kan fler aktörer, tex. mindre kommuner på landsbygden, delta och skapa uppmärksamhet och engagemang kring hållbarhetsfrågorna.