ANTI-KORRUPTION

Då vi arbetar nära WIN WIN Gothenburg Sustainablity Award anammar vi deras tema varje år. 2020 års tema var biologisk mångfald. Flera arrangemang fördjupade sig inom detta under festivalveckan.

2021 är temat anti-korruption men alla teman är välkomna och hållbarhet är ju något som famnar brett kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Så känn er fria och inspirerade att arrangera det som just ni brinner för, eller kanske redan har på agendan.

Varför anti-korruption?

Vi hittar temat under mål 16 i Agenda 2030: Fredliga och inkluderande samhällen. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Vi ser detta som ett mycket spännande och viktigt tema att göra djupdyk i under 2021.

Under våren kommer vi att skapa forum för att hitta kunskap och inspiration omkring detta tema.

Dilemmadiskussioner ska belysa korruptionens negativa inverkan på hållbar utveckling – ICC