Läs MER om WINWIN GOTHENBURG SUSTAINABILITY AWARDS TEMA ANTI-KORRUPTION INFÖR 2021

Publicerat

Varje år följer Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland WINWINs tema. I år är temat anti-korruption och festivalen kommer att äga rum under vecka 42.

WINWIN Gothenburg Sustainability Awards skriver:

En av de viktigaste faktorerna som motverkar en hållbar utveckling globalt är korruption. Korruption kan ses som ”missbruk av anförtrodd makt för egen vinning” och tar sig en rad uttryck; allt från mutor som gör att lagar inte efterlevs till ekonomiska satsningar på miljö- och hållbarhetsprojekt som istället hamnar i beslutsfattares fickor.

I länder med utbredd korruption får medborgare ofta betala för att få tillgång till nödvändig sjukvård som egentligen ska vara kostnadsfri. Viktiga mediciner säljs på svarta marknaden och de med mest pengar eller bäst kontakter får de mest inflytelserika jobben. Korruption drabbar de mest utsatta hårdast.

Korruption leder även till en sämre miljö, eftersom storskaliga mutor gör det möjligt för mäktiga aktörer att skaffa sig politiskt inflytande och på så sätt kan undvika gällande miljölagar. Men även korruption i en mindre skala leder till att lagar och regler blir tandlösa i praktiken.

Forskarsamhället tillsammans med organisationer såsom FN och Världsbanken är överens om att de samhälleliga kostnaderna för världens all korruption är enorma, även om det är mycket svårt att sätta en siffra på de exakta kostnaderna. Men försök görs. Till exempel uppskattade Interpol nyligen att vi årligen förlorar naturresurser till ett värde av minst hundra miljarder dollar som följd av olika korruptionsrelaterade aktiviteter. Detta är samtidigt bara toppen av ett isberg – de totala samhällskostnaderna är egentligen långt mycket större. Att bekämpa korruption är alltså ett nödvändigt villkor för en mer hållbar utveckling. Eller för att citera Delia Ferreira Rubio, ordförande för Transparency International:

”Vi måste ta itu med korruptionens frätande effekter för att ha något hopp om att uppnå de globala målen för hållbar utveckling”.

Mot bakgrund av detta söker nu juryn för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award efter nomineringar av personer eller organisationer som genom att effektivt motarbeta korruption har gynnat något eller flera av FNs globala mål. Fokus är att aktörerna ska ha skapat förändring som kan inspirera andra och att de visat vad som är nödvändigt och möjligt att göra.

//WINWIN Gothenburg Sustainability Awards.